Embassy of Germany

Embassy of Germany
Embassy Add: 17 Dong Zhi Men Wai, Chaoyang District, Beijing
Zip Code: 100600
Tel: (+86 10) 85329000
Fax: (+86 10) 65325336
E-mail:
Working Hours: (Mon – Thu) 08:30-12:00 / 13:30-17:00
               (Fir) 8:00 - 12:00 /12:00 - 15:00